Toggle menu

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật HC

thanhbinh salemanager

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

PHẢN ÁNH , HOT LINE

dinh bao 2

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

Hotline:
(028) 3758 4407, 8, 9; 0906667086

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online   : 23

Tổng truy cập  : 5091084

biến dòng MCT hiệu MHC - Singapore

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm : biến dòng PCT hiệu MHC - Singapore- tape type

Giá :  Call

Protection CT                        
Ratio 5P5                            5P10         Dimensions
VA     20VA       30VA       15VA        20VA       30VA        
100/5A  $50.79 a  $   90.29 a  $  55.18 a -    -     a 45 x 98 x 110
150/5A  $44.22 d  $   50.16 a  $  50.79 a -   -     b 45 x 130 x 85
200/5A  $30.72 e  $   44.88 d  $  47.03 a  $  50.79 f -     c 45 x 103 x 115
250/5A  $30.72 e  $   46.20 d  $  44.22 d  $  47.03 g -     d 45 x 105 x 80
300/5A  $30.72 i  $   40.15 j  $  33.86 h  $  40.13 j -     e 45 x 105 x 58
400/5A  $31.35 i  $   42.64 j  $  34.49 h  $  42.64 j  $ 50.79 k   f 45 x 105 x 120
500/5A  $27.59 l  $   43.26 m  $  34.49 m  $  35.11 n  $ 43.26 o   g 45 x 108 x 85
600/5A  $29.47 l  $   42.64 m  $  35.11 m  $  37.62 n  $ 42.64 o   h 45 x 75 x 70
800/5A  $31.35 l  $   43.26 m  $  35.11 l  $  38.87 l  $ 43.26 o   i 50 x 90 x 55
1000/5A  $31.35 p  $   44.52 q  $  35.11 q  $  38.87 r  $ 46.40 s   j 50 x 90 x 95
1200/5A  $31.98 p  $   44.52 q  $  36.37 q  $  39.50 q  $ 46.40 r   k 50 x 100 x 110
1400/5A   $33.86 p  $   50.16 q  $  36.99 p  $  39.50 p  $ 47.03 q   l 65 x 100 x 65
1600/5A  $35.11 p  $   50.16 q  $  38.25 p  $  39.50 p  $ 47.03 q   m 65 x 100 x 90 
2000/5A  $35.11 t  $   50.16 u  $  38.87 t  $  43.26 v  $ 49.83 w      
2500/5A  $38.25 t  $   50.16 u  $  42.64 t  $  47.03 t  $ 49.83 w   n 65 x 95 x 100
3000/5A  $42.64 t  $   50.16 t  $  43.26 u  $  50.79 v  $ 50.16 w   o 65 x 110 x 100
3200/5A  $43.26 t  $   54.12 t  $  47.03 t  $  53.92 t  $ 62.70 v   p 88 x 130 x 50 
4000/5A  $55.18 x  $   66.46 y  $  62.70 x  $  66.46 x  $ 70.22 y   q 88 x 130 x 60
5000/5A  $58.94 x  $   86.53 y  $  70.85 x  $  86.53 x  $ 94.05 y   r 88 x 130 x 70
6000/5A  TBA      TBA         TBA       y   s 88 x 130 x 75
                        t 125 x 175 x 35
Note: (ghi chú)                      u 125 x 178 x 40
 * Non-standard ranges can be made upon request. Có thể dược sản xuất theo yêu cầu khác v 125 x 178 x 45 
 * Dimensions subject to change without prior notice. Kích thước có thể thay đổi mà không báo trước w 125 x 178 x 50 
* Please note that prices may be subjected to changes without prior notices, giá có thể thay đổi không báo trước  x 120 x 180 x 35
* This price list shall supersede any similar price list given earlier.     y 120 x 180 x 42
                           

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH . TEL : 08 37584407 / 8/ 9 ; FAX 8 37584410 : email : etei@3s-vn.com

Sản phẩm cùng loại

   

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NHÀ CUNG CẤP