Toggle menu

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật HC

thanhbinh salemanager

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

PHẢN ÁNH , HOT LINE

dinh bao 2

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

Hotline:
(028) 3758 4407, 8, 9; 0906667086

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online   : 66

Tổng truy cập  : 7266421

Tplugs và Elbows

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm : Tplug 630A RICHARDS - USA

Giá :  Call

 Link download Catalog

24KV- 35KV : T PLUGS 630A –ELBOW 250A

HIEU RICHARDS : USA  (3S- RICHARDS )

Photo

Hình aûnh

Cat.No

Maõ soá

Size

Kích c (mm)

Điện áp

24kv

Price

Giaù (vnd)

T PLUGS  -  ELBOW RICHARDS - 24KV-35KV  : Elbow 250A, 630A don pha & 3P

 

 

 

T plugs 24kv  400/630A- Front

CÓ BỘ CHIA PHA

50-120mm2 -3C

150 mm2- 240mm2 -3C

300-400mm2 -3C

24KV

24KV 

24KV

 4.900.000

5.390.000

6.712.000

T plugs 24kv  400/630A- Rear

CÓ BỘ CHIA PHA

50-120mm2 -3C

150 mm2- 240mm2-3C

300-400mm2- 3C

24KV

24KV 

24kv

5.370.000

5.919.000

6.414.000

Elbow Separate - straight connector

35mm2-120mm2-3C

35mm2-120mm2-3C

24KV/250A

24KV/250A

 2.950.000

2.900.000

T plugs 24kv  400/630A- Front

KHÔNG BỘ CHIA PHA

50-120mm2 -1P X3P

150 mm2- 240mm2-1P X3P

300-400mm2 -1P X3P

24KV

24KV 

24kv

4.900.000

5.390.000

6.712.000

T plugs 24kv  400/630A- Rear, không bộ chia pha

50-120mm2-1PX3P

150 mm2- 240mm2-1P X3P

300-400mm2- 1PX3P

24KV

24KV

24kv  

 4.690.000

5.219.000

5.714.000

Ống luồn caosu

Stress core

50-120mm2

150-240mm2

24kv

24kv

 150.000

150.000

Đầu cốt  T Plugs

50-120mm2

150-240mm2

24kv

24kv

150000

150000

Elbow Separate –

 straight connector

35mm2-120mm2-1P x3P

 35mm2-120mm2 -1P X3P

24KV/250A

 24KV/250A

 2.650.000

2.600.000

Ngoai ra con co Nối chử Y , H , 25 - 35KV

CHỐNG SÉT T PLUGS SAU

t

T plugs –Elbow

T PLUGS - ELBOW

630A/ 250A-3P

35KV

24KV

7.794.000

4.812.000

 

Để biết them chi tiết xin vui long liên hệ phòng kinh doanh hoặc tham kho theâm catalogs

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH . TEL : 08 37584407 / 8/ 9 ; FAX 8 37584410 : email : etei@3s-vn.com

Sản phẩm cùng loại

   

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NHÀ CUNG CẤP