Toggle menu

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật HC

thanhbinh salemanager

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

PHẢN ÁNH , HOT LINE

dinh bao 2

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

Hotline:
(028) 3758 4407, 8, 9; 0906667086

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online   : 79

Tổng truy cập  : 7266361

Thiết bị đóng cắt điện MCB,MCCB,ATS,Cau dao đảo,...

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm : ATS Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động (Không & có hộp điều khiển)

Giá :  Call

 Download File Catalog

 Link download Catalog

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH – HAVELL MARK

Name

Teân goïi

Cat.No

Maõ soá

Rate Current

Doøng ñònh möùc

Price (USD)

Giaù (USD)

ATS

OPEN EXECUTION

3 positions

ON – OFF- ON

CHUYEÅN NGUOÀN

TÖÏ ÑOÄNG

3 v trí

ON – OFF- ON

Khoâng Coù Hoäp

Ñieàu Khieån

3P (ATA 30A 0100 xxxx)

100A

 

3P (ATA 30A 0160 xxxx)

160A

 

3P (ATA 30A 0200 xxxx)

200A

 

3P (ATA 30A 0315 xxxx)

315A

 

3P (ATA 30A 0400 xxxx)

400A

 

3P (ATA 30A 0630 xxxx)

630A

 

4P (ATA 40A 0100 xxxx)

100A

 

4P (ATA 40A 0160 xxxx)

160A

 

4P (ATA 40A 0200 xxxx)

200A

 

4P (ATA 40A 0315 xxxx)

315A

 

4P (ATA 40A 0400 xxxx)

400A

 

4P (ATA 40A 0630 xxxx)

630A

 

ATS

OPEN EXECUTION

3 positions

ON – OFF- ON

CHUYEÅN NGUOÀN

TÖÏ ÑOÄNG

3 v trí

ON – OFF- ON

Coù Keøm Hoäp

Ñieàu Khieån

3P (ATA 30A 0100 SxxT)

100A

 

3P (ATA 30A 0160 SxxT)

160A

 

3P (ATA 30A 0200 SxxT)

200A

 

3P (ATA 30A 0315 SxxT)

315A

 

3P (ATA 30A 0400 SxxT)

400A

 

3P (ATA 30A 0630 SxxT)

630A

 

4P (ATA 40A 0100 SxxT)

100A

 

4P (ATA 40A 0160 SxxT)

160A

 

4P (ATA 40A 0200 SxxT)

200A

 

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH . TEL : 08 37584407 / 8/ 9 ; FAX 8 37584410 : email : etei@3s-vn.com

Sản phẩm cùng loại

   

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NHÀ CUNG CẤP