Toggle menu

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật HC

thanhbinh salemanager

dinh Bao Area sale manager

kế toán

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

PHẢN ÁNH , HOT LINE

dinh bao 2

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

Hotline:
(08) 3758 4407, 8, 9

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online   : 45

Tổng truy cập  : 799346

đồng hồ digital các loai MHC- singapore

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm : đồng hồ digital các loai MHC- singapore

Giá :  Call

Types

Main Function

US$/unit (EXW)

Ghi chú

LU-DP4P

Single-phase active-power

 

 

LU-DP4Q

Single-phase reactive-power

 

LU-DP4C

Single-phase power-factor

 

LU-DP4D

Single-phase power-factor-angle

 

LU-DP4I

Single-phase current

 

LU-DP4U

Single-phase voltage

 

LU-DP4F

Frequency meter

 

LU-DP4M

Single-phase multi-function

 

LU-DP9M

Single-phase multi –function (9bits)

 

LU-DP4IU

Single-phase current and voltage meter

 

LU-DP4IW

Single-phase current and energy meter

 

LU-DP4W

Single-phase energy meter

 

LU-192U

3-phase AC voltage meter

 

LU-192I

3-phase AC current meter

 

LU-192IU

3-phase AC voltage & current meter

 

LU-192P

3-phase AC active-power

 

LU-192Q

3-phase reactive-power

 

GGLU-192C

3-phase power-factor

 

LU-192D

3-phase power-factor-angle

 

LU-193A1EPNH

 

LU-192Wh

3-phase current, active-electric-energy

 

LU-192Qh

3-phase reactive-electric-energy

 

LU-192IW

3-phase current, active-electric-energy

 

LU-192

3-phase voltage, current, active-power, reactive-power, apparent-power, power-facor, active-electric-energy, reactive-electric-energy, frequency, LED display

 

LU-191

Functions are same as LU-192’s. Without display, RS485/Modbus

 

LU-190A

Functions are same as    

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NHÀ CUNG CẤP