Toggle menu

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật HC

thanhbinh salemanager

dinh Bao Area sale manager

kế toán

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

PHẢN ÁNH , HOT LINE

dinh bao 2

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

Hotline:
(08) 3758 4407, 8, 9

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online   : 21

Tổng truy cập  : 799318

Cầu nối dây- THUONG HAI

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm : Cầu nối dây- THUONG HAI

Giá :  Call

 Link download Catalog

Photo

Hình aûnh

Cat.No

Maõ soá

Name

Teân goïi

Dimension

Côõ daây caùp

Price (USD)

Giaù (USD)

Terminal Block – Cầu đấu dây

SKJ 2.5

CTS 2.5 U-N

2.5mm2 ;   25 A

0.29

SKJ – 4

CTS 4    U-N

4   mm2 ;   32 A

0.33

SKJ – 6

CTS 6    U

6   mm2 ;   50 A

0.42

SKJ – 10

CTS 10  U

10 mm2 ;   65 A

0.48

SKJ – 16

CTS 16 U

16 mm2 ;   76 A

0.68

CTS 25 U

CTS 25  U

25 mm2 ; 115 A

0.83

SKJ – 35

CTS 35  U

35 mm2 ; 145 A

1.34

SKJ – 50

CTS 50 U

50 mm2 ;150 A

3.13

SKJ – 95

CTS 95 U

95 mm2 ; 230 A

4.95

End Plate – Nắp che cuối

SKJ–G(DUK)

CTS EP5 - U

2.5 – 4 mm2

0.14

SKJ–G(DUK)

CTS EP2 - U

6    - 10mm2

0.15

SKJ–G(DUK)

CTS EP3 - U

    25    mm2

0.23

SKJ–G(DUK)

CTS EP4 - U

    35    mm2

0.25

Partition Plate – Miếng vách ngăn

SKJ-G(TS-K)

CTS PP5 – U

2.5 – 4  mm2

0.17

SKJ-G-TS-K

CTS PP2 - U

6    - 10 mm2

0.23

SKJ-G-TS-K

CTSPP3/4-U

25 – 35 mm2

0.29

End Clamp – Khoá cuối

SKJ – G

CA 702

 

0.35

Grounding (Earth) Terminals – Caàu noái ñaát (te)

SKJ – 25JD

SKJ – 4JD

CGT   4 U

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH . TEL : 08 37584407 / 8/ 9 ; FAX 8 37584410 : email : etei@3s-vn.com

Sản phẩm cùng loại

   

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NHÀ CUNG CẤP