Toggle menu

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật HC

thanhbinh salemanager

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

PHẢN ÁNH , HOT LINE

dinh bao 2

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

Hotline:
(028) 3758 4407, 8, 9; 0906667086

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online   : 11

Tổng truy cập  : 3237421

Tplugs và Elbows

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm : Tplug 630A RICHARDS - USA

Giá :  Call

 Link download Catalog

24KV- 35KV : T PLUGS 630A –ELBOW 250A

HIEÄU RICHARDS : USA  (3S- RICHARDS )

Photo

Hình aûnh

Cat.No

Maõ soá

Size

Kích c (mm)

Điện áp

24kv

Price

Giaù (USD)

T PLUGS  -  ELBOW TÖØ 24KV : Elbow 250A, 630A Ñôn pha & 3P

 

T plugs 24kv  400/630A- Front

50-120mm2 -3C

150 mm2- 240mm2 -3C

300-400mm2 -3C

24KV

24KV 

24KV

 

T plugs 24kv  400/630A- Rear

50-120mm2 -3C

150 mm2- 240mm2-3C

300-400mm2- 3C

24KV

24KV 

24kv

 

Elbow Separate - straight connector

35mm2-120mm2-3C

35mm2-120mm2-3C

24KV/250A

24KV/250A

 

T plugs 24kv  400/630A- Front

50-120mm2 -1P

150 mm2- 240mm2-1P

300-400mm2 -1P 

24KV

24KV 

24kv

 

T plugs 24kv  400/630A- Rear

50-120mm2-1P

150 mm2- 240mm2-1P

300-400mm2- 1P

24KV

24KV

24kv  

 

Ống luồn caosu

Stress core

50-120mm2

150-240mm2

24kv

24kv

 

Đầu cốt  T Plugs

50-120mm2

150-240mm2

24kv

24kv

 

Elbow Separate –

 

straight connector

35mm2-120mm2-1P

 

35mm2-120mm2 -1P

24KV/250A

 

24KV/250A

 

Ngoai ra con co Nối chử Y , H , 25 - 35KV

T plugs –Elbow

600A/ 250A

35KV

 

Để biết them chi tiết xin vui long liên hệ phòng kinh doanh hoặc tham kho theâm catalogs

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH . TEL : 08 37584407 / 8/ 9 ; FAX 8 37584410 : email : etei@3s-vn.com

Sản phẩm cùng loại

   

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NHÀ CUNG CẤP